БОЛКА-ПРИЈАТЕЛ И НАЈЧЕСТ СИМПТОМ

Не постои човек кој барем еднаш во животот не почувствувал некој тип на болка. Истражувањата докажаа дека секој петти човек или 20% од популацијата во Европа живее со хронина болка.

Прочитај повеќе

АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ-ТИВОК КРАДЕЦ НА СПОМЕНИ

​Неспорен е фактот дека двегодишното живеење во услови на пандемија со корона вирусот и заболувањето Ковид-19 во целост го смени начинот на живот кај луѓето. Меѓутоа, исто така неспорен е и фактот дека пандемиското живеење покрај телесното го нарушува и менталното здравје.

Прочитај повеќе

БОЛКА-ПРИЈАТЕЛ И НАЈЧЕСТ СИМПТОМ

Во медицината, општоприфатена е поделбата на болката на акутна и на хронична болка. За акутна се смета болка кој трае до 3 месеца. Хронична болка е онаа која трае од 3-12 месеци или подолго од очекуваното. При појава на болка најважно е а се открие причинителот.

Прочитај повеќе

Категории