КАМЕН ВО БУБРЕГ

​Една од најчестите болести кај луѓето е камен во бубрег. Може да се појави во едниот(унилатерално) или во двата бубрега(билатерално). Најчесто се јавува на возраст од 20-55 години и мажите два пати почесто наспроти жените имаат проблем со камен во бубрег.

Прочитај повеќе

ИНТЕРАКЦИЈА СО ЛЕКОВИ

Меѓусебното дејство меѓу земените лекови се нарекува Интеракција со лекови. Станува збор за појава која секојденвно се случува ширум светот. Интеракцијата со лекови може да го потенцира или да го намали дејството(интензитетот) на земените лекови доколку не се следат упатставата на лекарите кои ги препишале тие лекови.

Прочитај повеќе

ДОБРИ И ЛОШИ МАСНОТИИ ВО КРВТА

Мастите или липидите во крвта се еден од основните параметри кои укажуваат за статусот на здравјето на секој човек. Доброрегулираните маснотии во крвта значат здрав метаболизам, додека лошорегулираните значат нарушување на метаболизмот на маснотии во крвта и потенцијално појава на болест.

Прочитај повеќе

Категории