Отсега бесплатна испорака низ цела Македонија на нарачки чиј износ е еднаков или поголем од 1800 денари.

Профил

Овој ваучер ќе биде испратен на е-поштата на примачот штом извршите уплата за нарачката.

Разбирам дека ваучерите се нерефундабилни.